Voorwaarden

Gebruik van de website www.panenvastgoed.nl
De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van de website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Panen Vastgoed aanvaard geen enkele aansprakelijkheid a.g.v. het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt doorverwezen of –gelinkt.


Algemene voorwaarden Panen Vastgoed B.V.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten opgesteld door Panen Vastgoed B.V. zijn de algemene voorwaarden van Panen Vastgoed B.V. van toepassing. Deze kunt u hier downloaden 


Verwerking van Persoonsgegevens
Panen Vastgoed gaat vertrou
welijk om met persoonsgegevens. De voorwaarden die hiervoor van toepassing zijn staan vermeld in onze algemene voorwaarden. Panen Vastgoed handelt naar de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG). De rechten van betrokkenen staan vermeld op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen 
Download hier het formulier voor het uitoefenen van rechten als betrokkene.


Klachtenprocedure Panen Vastgoed B.V.
Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een reactie.

Voor klachten m.b.t. onze dienstverlening op het gebied van verzekeringen geldt tevens: Wanneer wij samen niet tot een oplossing komen, kunt u de klacht indienen bij Rivez. (Postbus 949, 5700 AX Helmond). Wordt een klacht geheel of gedeeltelijk afgewezen, dan kunnen consumenten binnen drie maanden hun klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag). Voor bedrijven en rechtspersonen geldt het burgerlijk procesrecht.